utk03_16_K

utk03_16_K

菱形に四季の花丸紋様白鶴刺繍の打掛一式 https://www.yumeyakimono.jp/kimono/utk03